Tag » VAT

Zwrot wydatków poza VAT

Od nowego roku podatnik, który
obciąża klienta kosztami poniesionymi w jego
imieniu i na jego rzecz, nie będzie od nich
naliczał VAT

Ujednolicenie stawki VAT: polski rząd zapomniał o prasie elektronicznej

W Polsce sprzedaż książek i gazet w formie elektronicznej
obłożona jest obecnie 23-proc. VAT-em. A od tych samych książek i prasy
sprzedawanych w formie drukowanej bądź dostarczanych na nośnikach
elektronicznych  płaci się 8-proc. VAT.

Odliczenie po sprawdzeniu, czy powstał obowiązek podatkowy

Od 1 stycznia 2014 r. w związku ze
zmianą momentu powstawania obowiązku podatkowego w
VAT zmodyfikowane zostaną reguły odliczania podatku
naliczonego. Co to oznacza w praktyce?

Zmiany w VAT w 2014 roku – podsumowanie

Gmina może odzyskać VAT po zamknięciu swojej jednostki

Orzeczenie

VAT 2014: Nie będzie podwyżki VAT na wyroby medyczne

Polska podniesie z 8 do 23 proc. stawkę VAT na wyroby medyczne dopiero wtedy, gdy przegra sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości, o ile oczywiście Komisja Europejska zaskarży nasz kraj – informuje MF.

Trzeba dokonać dokładnej analizy działalności pod kątem ciągłości, by ograniczyć ryzyko błędnej interpretacji

Urszula Płusa-Szpadzik W ustawie o VAT
brakuje definicji pojęcia usług świadczonych i
towarów dostarczanych w sposób ciągły

VAT 2014: Podatnik musi sam zweryfikować, czy jego transakcje spełniają kryteria sprzedaży ciągłej

W ustawie o VAT
brakuje definicji pojęcia usług świadczonych i
towarów dostarczanych w sposób ciągły – mówi Urszula Płusa-Szpadzik.

Niższa inflacja nie zmniejszy dochodów Skarbu Państwa z VAT

Budżet w przyszłym roku chce zebrać 116 mld zł z VAT. Utrudni mu to niski wskaźnik wzrostu cen, ale pomoże przyspieszenie gospodarki.

Strona 1 z 11