Tag » Piotr Wo

Woźniak odwołany z funkcji krajowego geologa. Kto zajmie się gazem łupkowym?

Sławomir Brodziński nowym wiceministrem środowiska i Głównym
Geologiem Kraju. Z resortu i urzędu odchodzi odpowiedzialny w nim za
kwestię rozwoju wydobycia gazu łupkowego Piotr Woźniak. Wiceministrem
był od grudnia 2011 roku.

Komercyjne wydobycie gazu z łupków co raz bliżej

Wygasanie koncesji poszukiwawczych
przyspieszy wiercenia –
twierdzi Piotr Woźniak

Strona 1 z 11