Parlament Europejski: Zwycięstwo zwolenników gazu łupkowego

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich złagodzili prawo, które utrudniały poszukiwania łupków.
Strona 1 z 11